Management for Hire – Innleie av nøkkelpersonell

Er lønnsansvarlig sykemeldt?
Opplever kontorlederen økt arbeidsbelastning, og trenger avlastning i en kortere periode?
Har du en controller som skal i barselpermisjon?
Er markedssjefen og din sjefsforhandler borte, og forhandlingene starter?

Alpha Nord kan bistå til å avlaste din virksomhet med å leie ut nøkkelpersonell for en kortere eller lengre periode. Små og mellomstore bedrifter som ikke har økonomi eller behov for store stabsfunksjoner kan oppleve å bli satt delvis ut av spill om en av nøkkelpersonene i virksomheten ikke kan utføre sine oppgaver. 

En bedrift kan løse en mammapermisjon, sykemelding eller annet fravær med å hente inn en vikar. Vi tilbyr å være den vikaren, og ivareta den kritiske funksjonen med å plassere ut en av våre ansatte med sin kompetanse til å utføre funksjonen ute hos deg som bedriftsleder.

For din bedrift betyr dette at arbeidsgiverforholdet ligger hos oss. Dette betyr at din bedrift ikke trenger å bruke penger på ressurser på tidskrevende rekruttering av vikar. I tillegg er vi fleksibel på varigheten av oppdraget, slik at vi kan hjelpe til uavhengig av om den ansatte er fraværende i en kritisk arbeidsuke – eller over lengre tid.

I tillegg er våre ansatte kontinuerlig opptatt av utvikling og øke sin fagkompetanse. Det betyr at du på kort varsel kan få inn en vikar som er klar til å produsere og levere i dine systemer. Utleie av nøkkelpersonell kan enten gjøres ad-hoc når fraværet og behovet oppstår, men det kan også løses som en løpende avtale. Da vil Alpha Nord være din backup og vi vil forplikte oss til å være klar når behovet oppstår. En eller to ganger i året vil vi komme ut til din bedrift og bruke dagen der, slik at vi ivaretar kjennskap til deres rutiner og arbeidsmetodikker.

Behovet for hjelp trenger ikke nødvendigvis å være trigget av fravær. Av og til opplever bedrifter økt arbeidsmengde eller andre faktorer som tar opp kapasitet til nøkkelpersonell. Kanskje dreier det seg om en halv dag i uken eller varierte tidspunkt som gjør det ugunstig å rekruttere vikarer eller omdisponere eget personell.

Dersom du skulle ha behov for å fylle på staben for en kortere eller lengre periode, ta kontakt – Så blir vi enig!