Regnskap

Vet du hva regnskapstjenesten din koster neste måned?

Hos oss får du regnskap til en fastpris!

Alpha Nord tilbyr regnskapstjenester fra A til Å. Det vil si at vi tar hele regnskapet ditt, tar hånd om lønn, skatter, avgifter, oppfølging av kunder, leverandører og alt annet som følger med regnskapet.

Vi ivaretar hele regnskapet, og presenterer for deg et riktig regnskap, slik at du kan fokusere på din bedrifts kjernevirksomhet!

 

Alpha Nord leverer fastpris for hele regnskapet basert på dine behov og avtalte frister. Dette gir god forutsigbarhet for deg som kunde. Du skal ikke ha noen faktura overraskelser, og du skal kunne bruke oss og sparre med oss uten å frykte skyhøye og løpske kostnader.

Vi har god erfaring innen de fleste bransjer, fra butikkdrift, frisører, eiendom til mer komplekse bransjer som bygg og anlegg, rederier med flere.

Vi vet at behovene til en frisør er helt annerledes enn behovene til en butikk eller en elektriker.

Som en digitalt fokusert regnskapsfører kan vi bidra til å finne de beste rutinene og de beste systemene og plattformene for deg og din virksomhet.

Som en nysgjerrig og interessert samarbeidspartner bruker vi tid på å kjenne ditt regnskap. Vi ønsker å bidra til din bedrift med å gi gode KPI’er og nøkkeltall, og vi leverer gjerne likviditetsprognoser eller andre regnskapsanalyser slik at du som bedriftsleder kan ha fokus på din drift – eller ta helt fri når du tar ferie. Alpha Nord leverer langt mer enn enkel bokføring!

Vi i Alpha Nord tror på at det er ditt behov som kunde som skal være styrende for hvilket
økonomisystem regnskapet skal føres i. Om dette skulle være Fiken, Tripletex, Xledger, PowerOffice GO, 24SevenOffice eller noe annet, så har vi tilegnet oss kompetanse og kunnskap til å levere regnskap i den plattformen kunden er best tjent med. Her kan vi også være en sterk sparringspartner i valg av økonomisystem, slik at du som bedriftsleder slipper å bruke tid og ressurser på å lære deg både din virksomhets behov, og systemenes løsninger og begrensninger.


Bak regnskapet benytter vi markedets beste avstemming og kontrollverktøy. Dette gjør at vi kan effektivt og sikkert avstemme og kontrollere regnskapet, samt ha en sømløs kommunikasjon mot din revisor. Dette gir en bedre og effektiv flyt når årsregnskapet skal produseres, og revisor skal revidere regnskapet. Dialog med revisor inkluderer vi naturligvis i prisen for årsregnskapet.

Vi tror på god kommunikasjon med deg som kunde. Vi skal være tilgjengelig for deg når du trenger oss, enten på en enkel telefon, et møte på teams eller om du ønsker at vi sitter i din bedrifts lokaler.

Sammen finner vi den løsningen som er best for dere, ta kontakt – Så blir vi enig!